Hevosjalostusliitto kasvattajan tukena

Hevosjalostusliitot ovat tehneet Suomessa työtä hevosten hyväksi yli sata vuotta. Kuudentoista alueellisen hevosjalostusliiton keskusjärjestönä toimii Suomen Hippos. Hevosjalostusliittojen tehtäviin kuuluu mm. vastaanottaa varsomisilmoitukset, kirjata varsat syntyneiksi, hoitaa varsojen sekä tuontihevosten tunnistus sekä lähettää nämä tiedot eteenpäin Hippokseen rekisteröintiä varten. Myös omistajanvaihdokset onnistuvat hevosjalostusliiton kautta vuoden 2019 loppuun. Lisäksi liitot ylläpitävät Lue lisää…

Kokemuksia kasvatuksesta, varsojen koulutuksesta ja siitosoriin omistamisesta

I-palkitun suomenhevosori Säämiehen omistaja Anne Leinonen on aina hankkinut omat hevosensa pikkuvarsoina. Varsinainen innostus varsojen ja nuorten hevosten koulutukseen hänellä alkoi oman varsan ostamisen myötä vuonna 1997. Vaikka trakehner tamma Fioret ei ollut rakenteeltaan ihan ideaali (varsinkaan kouluhevoseksi), Leinonen sai kokea sen kanssa hienoja hetkiä ja kouluttaa hevosen itse Va:A tasolle Lue lisää…

Ravitalli, jossa varsat ovat etusijalla

Tiina ja Juha Koskela pitävät ravitallia Pilvenmäen raviradan kupeessa. Aiemmin Koskelat pitivät omaa tallia samoissa tiloissa, mutta nyt he ovat töissä Tapio Mäki-Tulokkaalla. Toiminta perustuu nuorten hevosten opettamiseen. Juha Koskela kertoo, että hän ja Tiina ovat molemmat syntyneet hevosperheeseen ja molempien kotona on kasvatettu hevosia. Näin ollen he ovat pienestä Lue lisää…

Suomen Hippoksen jalostuspalvelut

Suomen Hippos ry toimii suomalaisen raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestönä. Sen tärkeimpinä tehtävinä on pitää kantakirjaa ja rekisteriä Suomessa kasvatettavista hevosroduista sekä johtaa ja valvoa ravikilpailutoimintaa Suomessa.   Suomen Hippos ry:n jalostusosastolla työskentelee yhdeksän henkilöä. Jalostusjohtajana toimii Minna Mäenpää. Hän kertoo toimenkuvansa olevan laaja, osaston johtamisen lisäksi siihen kuuluu mm. sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyötä Lue lisää…

Yli 30 vuotta siittolaeläinlääkärinä

Tiina Reilas on työskennellyt siittolaeläinlääkärinä yli 30 vuoden ajan. Ypäjän oriasemalla hän työskenteli aina vuoteen 2016 asti. Nykyään hän toimii erikoistutkijana Luonnonvarakeskuksen Jokioisten toimipisteessä.   Reilas kertoo oriaseman työtehtävien painottuvan erityisesti maanantaihin, keskiviikkoon ja perjantaihin. Ypäjällä aamut alkoivat yleensä siemennettävien tammojen tutkimisella, oriaseman orien hyppyyttämisellä ja tammojen siemennyksellä. Päivän viimeisiä hoidettavia Lue lisää…

Tavoitteena maailman paras hevonen

Riina Rekilä ja Tommi Hietala pitävät tallia ja kasvattavat lämminverisiä ravihevosia Pirkanmaalla Hämeenkyrössä . Vuonna 2018 perustetun Wania Racing oy:n päätoimialana on hevosten kasvatus, hoito ja valmennustoiminta sekä eläinlääkäritoiminta.  Ensimmäinen neljän varsan ikäluokka Wania-kasvattajanimellä syntyi 2018 ja vuonna 2019 odotetaan syntyväksi yhdeksän varsaa. Kasvatustoiminnassa tavoitellaan huippuhevosta: “maailman parasta” Rekilä tarkentaa. Lue lisää…

Orinäyttelyssä eläinlääkärinä

Orinäyttelyissä on aina paikalla eläinlääkäri, joka tarkistaa näyttelyyn osallistuvat hevoset. Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Martti Tala toimi näyttelyeläinlääkärinä Ypäjän orinäyttelyssä 14.2.2019. Tästä pääset lukemaan Ypäjän orinäyttelyn kulusta. Tala kertoo, että näyttelyeläinlääkäriltä vaaditaan perehtyneisyyttä hevoseläinlääketieteeseen, hevossairauksien erikoiseläinlääketieteen tutkintoa tai kattava klinikkatyökokemus. Lisäksi tulee tuntea hevosurheilun eri muodot ja nauttia keskusjärjestön ja kasvattajien luottamusta. Lue lisää…

Ypäjän orinäyttely 2019

14.02.2019 Ystävänpäivänä järjestettiin ravihevosten kevään ainoa orinäyttely Ypäjän hevosopistolla. Näyttely oli alun perin suunniteltu kaksipäiväiseksi, mutta pienen osallistujamäärän vuoksi näyttely pidettiin yksipäiväisenä. Näyttelyssä arvosteltiin lämminveriset ravihevoset (3kpl) ja juoksijasuunnan suomenhevoset (8kpl). Yhteensä näyttelyssä oli 11 arvosteltavaa hevosta. Lautakunnan jäseninä olivat tuomarit Heidi Sihvo, Jukka Huuskola, Jenni Timlin, Minna Mäenpää ja eläinlääkäri Lue lisää…

Jalo ja urheilullinen, luotettava ja rehellinen FWB

FWB-kantakirjan markkinoinnin ja brändäyksen kehittämiseen tulisi keskittyä, jotta rodun tunnettuus saataisiin paremmaksi sekä Suomessa että ulkomailla, toteaa Hämeen ammattikorkeakoulun hevostalouden koulutuksesta agrologiksi valmistuva Johanna Valtonen opinnäytetyössään. Keinoja markkinoinnin ja brändäyksen parantamiseen selvitettiin markkinatutkimuksen avulla. Yleisesti markkinatutkimuksen tarkoituksena on auttaa tunnistamaan markkinoitavan tuotteen vahvuudet ja heikkoudet kilpailijoihin nähden, ymmärtää, kuinka eri Lue lisää…

Kokemuksia ja vinkkejä hevostapahtumien livelähettämisestä

Uudet hevoskasvattajat on Hämeen ammattikorkeakoulun ja Suomen Hippos ry:n toteuttama koulutushanke, jonka keskeisenä tavoitteena on lisätä hevoskasvatuksen vetovoimaa ja luoda edellytyksiä hevoskasvatustoiminnan jatkuvuudelle. Koulutushankkeena Uudet hevoskasvattajat toteuttaa erilaisia kasvatustoimintaa liittyviä koulutustilaisuuksia ja tuottaa niistä materiaalia.   Näyttelyiden arvokas anti Hevosnäyttelyt sekä jalostusarvostelutilaisuudet ovat paitsi merkittävä osa hevoskasvatusta, myös oivallinen tapa Lue lisää…