Orinäyttelyissä on aina paikalla eläinlääkäri, joka tarkistaa näyttelyyn osallistuvat hevoset. Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Martti Tala toimi näyttelyeläinlääkärinä Ypäjän orinäyttelyssä 14.2.2019. Tästä pääset lukemaan Ypäjän orinäyttelyn kulusta.

Tala kertoo, että näyttelyeläinlääkäriltä vaaditaan perehtyneisyyttä hevoseläinlääketieteeseen, hevossairauksien erikoiseläinlääketieteen tutkintoa tai kattava klinikkatyökokemus. Lisäksi tulee tuntea hevosurheilun eri muodot ja nauttia keskusjärjestön ja kasvattajien luottamusta. Tala kertoo itse toimivansa lääkärinä lämminveriravureiden ja suomenhevosten näyttelyissä.

Martti Tala valmistautuu orinäyttelyihin tutkimalla oriiden röntgenkuvat sekä taustat, kuten sukutiedot ja suoritukset. Näyttelyyn tulevat orit tulee olla röntgenkuvattuna kasvuhäiriömuutosten varalta. Hevosklinikoilla on ohjeet, joiden mukaan röntgenkuvat otetaan näyttelyeläinlääkäriä varten. Tala kertoo, että mikäli kuvissa havaitaan vakavia muutoksia, ei hevosta välttämättä edes tuoda näyttelyyn. Lievät muutokset vaikuttavat hevosen lausuntoon ja näyttelypisteisiin.  

Näyttelypäivänä eläinlääkäri tutkii yleisesti hevosten terveydentilan, tuki- ja liikuntaelimistön, sekä silmät ja suun. Tarkastuksessa keskitytään jalostuksellisiin ominaisuuksiin ja huomioitavaa on myös eri ominaisuuksien perinnöllisyys. Eläinlääkäri raportoi tarkastuksen tuloksista näyttelyn lautakunnalle ja terveystiedot julkistetaan näyttelytulosten yhteydessä.  

Talan mukaan näyttelyyn tulevan hevosen olisi hyvä olla tottunut vieraisiin paikkoihin ja muihin hevosiin. Hevosen tulisi myös olla tottunut käsittelyyn, jolloin eläinlääkärin tarkastus ja mittaukset sujuvat hyvin.   

Martti Tala

  • Toimenkuva: Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri, näyttelyeläinlääkäri.
  • Koulutus: Eläinlääketieteen lisensiaatti, hevossairauksien erikoiseläinlääkäri.
  • Työn hyvät puolet: Työ on värikästä ja monipuolista, tapaa hienoja ja tavattoman mielenkiintoisia eläimiä sekä ihmisiä.
  • Työn haasteet: Työ on sitovaa, päivät ovat välillä pitkiä, eikä työtä tehdä kelloa katsoen.  
  • Harrastukset: Brittijalkapallo. ”Lomamatkat suuntautuvat Englantiin jalkapalloa katsomaan, ei palmun alle.”

Kirjoittajat: Lotta Kovaljeff, Taru Lehtinen ja Marianne Malm, HAMK

Kirjoittajat ovat Hämeen ammattikorkeakoulun hevostalouden kolmannen vuoden opiskelijoita ja tekevät asiantuntijaharjoitteluaan Uudet hevoskasvattajat-hankkeelle.

Kategoriat: Yleinen