Hevosjalostuksen tarkoituksena on parantaa hevosten perinnöllistä laatua. Tavoitteena ovat käyttötarkoitukseensa hyvin sopivat, suorituskykyiset ja terveet hevoset. Mitä parempia hevoset ovat, sitä suurempi on niiden kysyntä ja sitä paremmin voi koko hevostalous.

Jalostustavoite määritetään jalostusohjesäännössä. Ravihevosten jalostus perustuu hevosten suorituskykyyn, sillä kilpailutuloksilla ja periyttämiskyvyllä on todettu vahva yhteys.

Hevonen hyväksytään rotunsa kantakirjaan, kun

 • se on rekisteröity Suomessa
 • se täyttää jalostusohjesäännön vaatimukset
 • se on polveutumiseltaan kantakirjakelpoinen
 • ulkomaan rekisterissä oleva ori voidaan hyväksyä jalostukseen Suomessa jalostusohjesäännön mukaan (tunnistetaan ja tarkastetaan)

Jalostusohjesäännöt

Kantakirja on jalostukseen hyväksyttyjen hevosten rekisteri. Kantakirjatiedostoon kootaan oriista ja tammoista monipuolista tietoa kasvattajia varten kuten tiedot hevosten polveutumisesta, suorituskyvystä, rakenteesta, terveydestä, kestävyydestä, liikkeistä ja luonteesta. Hevosen on oltava myös vapaa perinnöllisistä sairauksista, ennen kuin ne hyväksytään kantakirjaan.

Suomenhevosilla ja lämminverisillä ravihevosilla vain jalostukseen hyväksytyn oriin jälkeläinen saa ravikilpailuoikeuden. Edellä olevasta poiketen kilpailuoikeuden saavat myös sellaisen jalostukseen hyväksymättömän oriin jälkeläiset, jotka ovat syntyneet oriinomistajan astutushetkestä varsomishetkeen omistamista oriista ja tammoista. Oriinomistajana tai -omistajina sekä tammanomistajana tai -omistajina on oltava sama henkilö tai samat henkilöt.

Kantakirjaamisen perusedellytyksenä on kunkin hevosrodun vaatimusten mukainen polveutuminen rekisteröidyistä ja kantakirjatuista vanhemmista. Suomessa on alkuperäiskantakirja suomenhevoselle. Muille hevos- ja poniroduille kantakirja voidaan perustaa, mikäli kasvatustoimintaa varten on riittävä populaatio.

Suomessa pidetään kantakirjaa seuraaville roduille:

 • Suomenhevonen (alkuperäiskantakirja)
 • Lämminverinen ravihevonen
 • Täysiverihevonen:
  • englantilainen
  • arabi
  • angloarabi
 • Suomalainen lämminverinen ratsuhevonen (FWB)
 • Ponit:
  • Connemara
  • Newforest
  • Russ
  • Shetland
  • Suomalainen ratsuponi
  • Welsh
  • Welshpartbred
  • Islanninhevonen
  • Vuonohevonen

Hevosten ja ponien kantakirjaus tapahtuu ori- tai tammanäyttelyissä. 1-3-vuotiaita hevos- ja ponivarsoja arvostellaan ja palkitaan varsanäyttelyissä rakenteen ja liikkeiden osalta. Kantakirjauksesta ja näyttelyarvostelusta saa myös rahapalkintoja.

Kantakirjapalkinnot

Astutuskirjanpito. Oriin omistajan tai pitäjän tulee pitää vuoittain oriinsa astumista tammoista astutuskirjaa ja astutusluetteloa sekä toimittaa tiedot vuosittain lokakuun 15. päivään mennessä alueensa hevosjalostusliittoon.

Hevosten keinosiemennys. Hevosten keinosiemennys- ja alkionsiirtotoimintaa varten tarvitaan Maa- ja metsätalousministeriön myöntämä lupa. Sukusolujen ja alkioiden luovuttajahevosten tulee täyttää kantakirjaan hyväksymiselle asetetut vaatimukset.

Oriinpitäjän muistio

NäyttelyohjeitaHevosen ja varsan esittämiseen näyttelyssä löytyy ohjeita Suomen Hippoksen nettisivuilta

Näyttelyssä