Kirjoituksen on laatinut Suvi Takala, HAMK

Suvi on Hämeen ammattikorkeakoulun hevostalouden  toisen vuoden opiskelija ja tekee parhaillaan asiantuntijaharjoitteluaan Uudet hevoskasvattajat-hankkeelle

 

Rakenteen vaikutus urheiluhevosten terveyteen

Turussa 4.10. pidetyssä koulutuspäivässä  pohdittiin myös hevosten rakenteen ja terveyden välistä suhdetta. Rakenteen vaikutuksesta terveyteen kommentoi keskustelujen lomassa eläinlääkäri Katriina Siikarla.

Hevosen luuston tulee olla sopusuhtainen hevosen runkoon nähden. Myös jalkojen järeyden tulee sopia yhteen suhteessa hevosen rungon kokoon. Urheiluhevosille toivottu lavan rakenne on pitkä ja viisto lapa. Tämä rakenne vaikuttaa ratkaisevasti etujalkojen liikelaajuuteen ja biomekaniikkaan. Lyhyt ja pysty lapa vaikuttaa usein lisäten hevosen etupainoisuutta ja voi altistaa jopa sädeluuontumiin. Pitkä ja voimakaspiirteinen säkä on toivottua urheiluhevosilla. Ominaisuus vaikuttaa lavan kiinnittymispisteisiin ja näin ollen biomekaniikkaan. Pitkä selkä tuo mukanaan pitkän rungon. Pitkä ja notko selkä voivat altistaa selkänikamatulehduksille. Lyhyt selkä tuo kestävyyttä, mutta ongelmaksi voi tällöin muodostua, kuinka jalat mahtuvat liikkumaan rungon alla?

Lanteen ollessa vento ja pitkä, voi ongelmia koitua selän niveliin. Eläinlääkäri Siikarla kehotti tällöin keskittymään selkälihaksien vahvistamiseen. Lanteeseen olisi hyvä hakea riittävää leveyttä ja vahvuutta. Köyry lanne voi kertoa erinäisistä takaosan kiputiloista, mutta tällöin usein myös selkälinja alenee kauttaaltaan. Urheiluhevosilla korostetaan hyvän takaosan tärkeyttä, sillä ”takamoottori” on usein urheilussa vaadittavan vauhdin voimakeskus. Liian suoran lautasen todettiin vaikeuttavan takaosan alle saantia. Takaosaa arvioitaessa käydään läpi kaikki takaraajan kulmaukset ja lautasen sekä reisien lihaksikkuus. Lautasissa tavattava epäsymmetria on usein lihasten surkastumaa, joka kertoo, että hevonen ei ole työskennellyt tasapainoisesti molemmilla jaloillaan.

 

Jalka-asennot

Rakenteellisesti hyvissä jalka-asennoissa tavoitellaan suora-asentoisia, hyväluisia ja kuivia jalkoja, joissa on optimaaliset nivelkulmat. Urheiluhevosten jalat joutuvat usein kovaan rasitukseen ahkeran valmentautumisen ja kovien kilpailuvauhtien takia. Mitä hyväasentoisemman jalat yksilöllä on, sitä paremmat mahdollisuudet sen on kestää terveenä mahdollisimman pitkä ja menestyksekäs kilpaura. Tietyt jalka-asentovirheet paljastuvat etenkin liikkeissä, sillä ne muuttavat monesti myös jalkojen liikeratoja. Aina kuin jalka-asennoissa on poikkeamaa, kuorma asettuu nivelille väärin ja näin alttius rasitusvammoille kasvaa.

Etenkin ravihevosilla etupolven rakenteen merkitys korostuu, sillä kova vauhti ja kaarteet rasittavat niitä enemmän moniin muihin lajeihin verrattuna. Haastavimmaksi etujalkojen rakennevirheyhdistelmäksi koettiin sapelijalkaisuus yhdistettynä sivuttaissiirtymään. Etusäärten rakenteessa kestävyyttä lisäisivät mieluummin lyhyet ja riittävän järeät kuin pitkät ja kapeat sääret. Kintereen osalta sekä liian suora, että käyrä kinner voivat molemmat aiheuttaa pattimuutoksia. Tällöin kintereen alueen kuutioluut alkavat luutua yhteen. Suora kinner lisää myös altistusta takapolvivaivoihin ja käyrillä kintereillä on usein yhteys jänispattivaivaan.

Vuohisen rakenteessa huomiota kannattaa kiinnittää vuohisen pituuteen. Riittävän pitkä vuohinen tuo joustoa liikkeisiin. Liian pitkä ja vento vuohinen tuo lisärasitusta jänteille, pystyn ja lyhyen vuohisen lisätessä liikkeen tuomaa rasitusta nivelille. Kavioissa on tärkeää niiden riittävä koko suhteessa runkoon, muodon symmetrisyys, holvikkuus, kannat ja säteet. On myös hyvä huomata, että jalka-asentojen symmetrisyys on vahvasti sidoksissa kavioiden symmetrisyyteen ruumiinpainon jakautuessa kavioille.

 

Kategoriat: Yleinen