Edellisessä osiossa käsiteltiin hevosten tarvitsemista ravintoaineista hiilihydraatit, rasvat ja valkuaisaineet. Edellä mainittujen lisäksi hevonen tarvitsee myös vitamiineja, kivennäisaineita ja vettä.

Vitamiinien puutos voi aiheuttaa hevoselle sairauksia. Hevosen vitamiinien tarve pystytään tyydyttämään rehuissa luonnollisesti esiintyvien vitamiinien avulla, vitamiinivalmisteil-
la, kudosten synteesin avulla sekä mikrobien avulla ruoansulatuskanavassa.
Vitamiinien tarve vaihtelee hevosen iän, terveyden, ympäristön olosuhteiden, kuten ilmaston sekä käyttötarkoituksen mukaan.

On hyvä tiedostaa, että vitamiineja on sekä rasva- että vesiliukoisia.Rasvaliukoisia vitamiineja hevonen pystyy varastoimaan elimistöönsä 2–3 kuukauden tarpeisiin. Rasvaliukoiset vitamiinit varastoituvat hevosen rasvakudokseen ja elimiin, kuten maksaan ja munuaisiin. Jos vesi-
liukoisia vitamiineja on elimistön tarpeeseen nähden liikaa, poistuvat ne virtsan mu-
kana. Vesiliukoisista vitamiineista ei siis voi tulla yliannostusta. Lisäinfoa hevosen vitamiinien tarpeseen liittyen löydät esimerkiksi täältä tai vaikkapa Hevostietokeskuksen sivulta.

Kivennäisaineiden tarve vaihtelee milligrammoista grammoihin. Kaikkein tärkeintä on
huolehtia kivennäisten keskinäisestä tasapainosta ja ennen kaikkea kalsiumin ja fos-
forin oikeasta suhteesta, joka on 1,5-2/1. Vääränlainen kalsiumin ja fosforin suhde, tai
suuresti virheellinen annostus, voivat aiheuttaa hevoselle vakaviakin luustohäiriöitä. Moni vitamiini ja kivennäisaine toimii ns. käsi kädessä, kuten kalsium ja D-vitamiini sekä seleeni ja E-vitamiini. Suomen Hevostietokeskuksen nettisivuilta ja Luonnonvarakeskuksen portaalista tästä löydät tietoa hevosen kivennäisaineiden tarpeesta. Jos hevosen ruokinnan onnistumisen haluaa optimoida, on se mahdollista ainoastaan rehuanalyysiin perustuen. Karkearehun sisältämien eri ravintoaineiden pitoisuuteen vaikuttaa moni tekijä ja erityisen paljon viljelytekniikka.

Lähteet:

Hevosen ruokinta, terveys ja suolistomikrobisto. Aune Huttunen. 2013. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/64126/Huttunen_Aune.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot/Ruokintasuositukset/Hevoset