Lapin Hevosjalostusliitto järjestää vuosittain yhden C-ajolupakurssin ja mahdollisuuksien mukaan myös P-ajolupakurssin. Vastuuvalmentaja koulutuksia voidaan järjestää tarpeen mukaan. 

Kurssille voi hakea vähintään 16-vuotias suomen kansalainen, joka hallitsee perustaidot hevosen käsittelyssä, valjastuksessa ja ohjastuksessa. Hakijan ollessa 60 vuotta täyttänyt, hänen on toimitettava pykälässä 35.4. määritelty lääkärintodistus. Hakijan täytyy pystyä hallitsemaan oma ohjastettavansa ja ajamaan ryhmässä. Perustaidot tarkistetaan pääsykokeella ennen kurssille hyväksymistä. P-ajolupakurssille voi osallistua ensimmäistä kertaa sinä vuonna kun tulee 10 vuotta täyteen.

Ponilisenssin haltija voi ohjastaa ja valmentaa poneja. Ponilisenssi on kolmiportainen (P1, P2, P3) lisenssiluokka ikäluokittain jaoteltuna. Ponilisenssien ja -ajolupien ikäluokat lasketaan syntymävuosittain.

Ponilisenssin saamisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu P-ajolupakurssi. Alaikäisellä lisenssinhaltijalla on oltava nimettynä täysi-ikäinen kilpailuhuoltaja, joka vastaa lisenssinhaltijan toiminnasta, kunnes hän täyttää 18 vuotta.

Kurssilla käytettävän hevosen tulee olla toimiva. Hevosella (lv/sh) ei tarvitse olla kilpailuoikeutta voimassa (yli-ikäiset voivat osallistua). Kurssihevosella tulee olla kilpailuvakuutus maksettuna.

Mikäli C-ajoluvan hakija haluaa oikeuden ohjastaa myös montélähdöissä, tulee hänen antaa näyte ratsastustaidostaan ja montéhevosen varustamisesta. Tämä koskee 1.1. 2020 alkaen suoritettavia ajolupia. Ilmoita halukkuudestasi suorittaa montén näyttökoe hakemuksessa.

Lisätiedot: https://www.hippos.fi/raviurheilu/ohjastajat_ja_valmentajat/ajolupakurssi

Annu Tams/ lapinhjlry@gmail.com

+358 40 159 6049