P-AJOLUPAKURSSI JOKIMAALLA LOKAKUUSSA 2022
Hakemus kurssille tulee toimittaa Etelä-Suomen Hevosjalostusliitolle 14.10.2022 mennessä sähköpostin liitteenä, toimisto@eshjl.fi . Hakemuslomakkeita saa liiton toimistolta tai Hippoksen nettisivuilta .
Järjestäjä pidättää oikeuden perua kurssin, mikäli osallistujia ei ole riittävästi.

TI 18.10.           pääsykoe klo 17
TO 20.10.         huoltajaluento Teamsin kautta 19-20
LA 22.10.          teoria ja kärryjen veto klo 10-15
SU 23.10.          teoria ja kärryjen veto klo 10-15
MA 24.10.        volttausharjoitukset ponin kanssa klo 15-17
KE 26.10.          volttausharjoitukset ponin kanssa klo 15-17
TO 28.10.          teoria ja ravit Jokimaalla 15.30 – 19.30
PE 28.10.          volttausharjoitukset ponin kanssa + harjoitustentti 15-17
SU 30.10.          loppukoe, aloitusaika tarkentuu myöhemmin

Kurssimaksut Hippoksen hinnaston mukaisesti:
Kurssimaksu    85 € (liitto laskuttaa pääsykokeen jälkeen)
Lisäksi P-ajolupa 30€ ja lisenssi 28€ (Hippos laskuttaa kurssin suorittaneilta)

Poniajoluvan hakija saa osallistua poniajolupakurssille aikaisintaan sen vuoden kesäkuussa, kun hän täyttää yhdeksän (9) vuotta. Hakija saa A‐ poniajoluvan aikaisintaan sen kalenterivuoden alusta alkaen, jonka aikana hän täyttää vähintään kymmenen (10) vuotta. Hakijan tulee asua vakinaisesti Suomessa. Yläikäraja poniajolupakurssille on 18 vuotta. Kurssille osallistujalla tulee olla riittävä kokemus ja valmiudet kilpailutoimintaan. Jokaisen hakijan on osallistuttava pääsykokeeseen samalla ponilla, jolla osallistuu kurssille. Ponilla tulee olla kilpailuvakuutus maksettuna, järjestäjä tilaa kilpailuvakuutuslaskun poneille joilla sitä ei ole.  

Kurssilla käytettävän ponin tulee olla toimiva. Ponilla ei tarvitse olla kilpailuoikeutta voimassa eli yli-ikäinen poni voi osallistua kuin myös poni jolta kilpailuoikeus on peruttu. Ponilla ei tarvitse olla voimassa olevaa influenssarokotusta, mutta se on suositeltavaa. Oreja ei suositella kurssiponeiksi. Ponilla tulee olla kilpailusääntöjen mukainen varustus kaikissa harjoituksissa. Huom. ponilla tulee käyttää potkuremmiä tai käyttää kilpakärryjä, jotka on varustettu asianmukaisella potkuesteellä (=välipuomi). Potkuremmi on ravikilpailusääntöjen mukaisesti pakollinen varuste myös P‐ajolupakursseilla. B-ponilla osallistuttaessa kurssilaisen tulee täyttää samana vuonna vähintään 12 vuotta.

Kurssiin kuuluu kurssiohjelman mukaisen luentosarjan kuunteleminen sekä käytännön harjoituksiin osallistuminen. Kurssi päättyy loppukokeeseen, joka sisältää kirjallisen teoriakokeen ja käytännön kokeen. Molempien kokeiden hyväksytystä suorittamisesta myönnetään P-ajolupa. Kurssi- ja ajolupamaksut tulee olla maksettuna, jotta ajoluvan saa voimaan.

Ninni Ala-Jääski
toiminnanjohtaja

Etelä-Suomen Hevosjalostusliitto ry
041 317 1873 toimisto@eshjl.fi