Etelä-Savon Hevosjalostusliiton vuosikokouksessa 28.5.2021 valittin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Anne Luttinen ja Kari Hämäläinen valittiin jatkamaan uudelle toimikaudelle. Anne Valtosen tilalle ehdolle asettunut Tiina Kosonen (Puumala) valittiin uutena jäsenenä hallitukseen. Lisäksi Teemu Kuuselan erottua hallituksesta Joroisten Hevosystäväinseuran siirryttyä Pohjois-Savon Hevosjalostusliittoon asettui ehdolle hänen tilalleen hallitukseen Jani Konnu Savonlinnasta. Konnu valittiin hallitukseen uutena jäsenenä Kuuselan tilalle.

Kategoriat: Yleinen