Etelä-Savon Hevosjalostusliiton vuosikokous pidettiin torstaina 18.4.2024 Mikkelin raviradan ravintolakatsomossa. Käsiteltävinä olivat sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat ja ravikilpailu- ja näyttelytuloksista palkitsemiset vuodelta 2023.

Vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin sekä tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio esiteltiin ja hyväksyttiin.

Todettiin Heinäveden Hevosystäväinseuran vaihdos Etelä-Savon Hevosjalostusliitosta Pohjois-Karjalan Hevosjalostusliittoon ja annettiin tiedoksi muille jäsenseuroille liiton hallituksen hyväksyneen Mikkelin Ravirata Oy:n liiton yhteisöjäseneksi hakemuksen perusteella.

Hevosjalostusliiton puheenjohtajaksi valittiin kangasniemeläinen Pia Liukkonen, joka on toiminut liiton hallituksen varajäsenenä edeltävän vuoden ajan. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä ainoastaan Tiina Kosonen jatkaa liiton hallituksessa. Erovuoroisten lisäksi oli kokouksen valittava myös joko edustamansa seuran erosta tai henkilökohtaisista syistä johtuvista eroista kesken toimikauden eronneiden hallituksen jäsenten tilalla uudet hallituksen jäsenet. Uusina hallituksen varsinaisiksi jäseniksi tulivat Heta Jukola Mäntyharjulta, Taru Silaste Mikkelistä, Alpo Salo Pieksämäeltä ja Ari Seppänen Enonkoskelta. Lisäksi uudeksi varajäseneksi hallitukseen valittiin Sinikka Pöyry Juvalta.