Vuosi 2022 jatkoi muutosten aikaa. Covid19- pandemia alkoi väistyä, mutta uusi uhka nosti kuitenkin jo päätään Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Puheenaiheiksi vuoden aikana monilla tilakäynneillä ja tapaamisissa nousivat huolet energiakriisistä, sähköpulasta ja hintojen noususta. Polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat pysyivät korkeina ja tallinpitäjien murheeksi muodostui myös kuivikepula: etenkin kutteri- ja turvepaalit, pellettikuivikkeet ja muu pakattu kuivikemateriaali alkoivat olla harvinainen myyntituote maatalouskauppojen varastoissa vuoden loppua elettäessä. Toisaalta työelämän muuttuminen etätyötä ja hybridimallia suosivaksi helpotti varmasti monen hevosenomistajan arkea, kun eläintenpidon ja harrastamisen saattoi rytmittää vuorokauden rajallisiin tunteihin järkevämmin. Myös hevospuolen koulutuksiin osallistumiseen on saatu jalkautettua ketterä tapa osallistua etänä erilaisiin mielenkiintoisiin webinaareihin.

Alueemme hevosmääriä tarkastellessa korona-vuosien vaikutus näkyy, kuten muillakin hevosjalostusliitoilla. Kymen-Karjalan alueella Suomen Hippoksen rekisterissä olevien hevosten määrä kasvoi 4,5 % edellisvuoteen verrattuna, vaikka syntyneiden varsojen määrissä on ollut laskua jo useamman vuoden ajan. Suurinta kasvu ollut H-lajin hevosilla, eli ratsuilla ja poneilla. Tässä isona tekijänä on ollut muutamana viime vuotena tuontiratsujen määrä.

Varsoja alueellamme vuonan 2022 syntyi seuraavasti: suomenhevosia 60, lämminveriravureita 43 ja ratsuja ja poneja (H-rekisteri) 70. Vuoteen -21 verrattuna syntyneiden määrä laski suomenhevosilla 17%, lämminveriravureilla 21% ja ratsuilla ja poneilla syntyneiden määrä nousi 1,5%.

HEVOSMÄÄRÄT 2022 KYMEN-KARJALAN HEVOSJALOSTUSLIITON ALUEEN KUNNISSA

Alueeltamme puutuu tällä hetkellä toimiva oriasema, mikä näkyy selkeästi siinä, että tammanomistajat joutuvat kuljettamaan tammojansa yhä kauemmas siemennyksiä varten tai käyttävät mahdollisuuksien mukaan kuntiensa eläinlääkäreitä siemennyksiä suorittamaan. Tämä heijastuu selkeimmin niin astuneiden oriiden määrinä kuin alueella omistuksessa olevien tammojen siemennyksinäkin vuonna 2022. Hintojen nousu kuljetuskustannuksissa ja hevosen pidossa yleensäkin on saanut tammanomistajat varovaisiksi varsottamisen suhteen Näin ollen astutusluvut alueellamme hiipuivat jonkin verran vuoteen 2021 verrattuna, varmastikin juuri energiakriisiin varautumisen johdosta.

Suomenhevosravurioriista kauden suosituin alueellamme astuvista oreista oli useana aikaisempanakin vuonna kärkipaikkaa pitänyt J-suunnan ori Välähdys, jolla siemennettiin 28 tammaa (v. 2021 51 tammaa). Toiseksi eniten tammoja sai J-suunnan ori Tapsan Tahti, 7 tammaa, ja kolmantena oli R-suunnan ori Anisian Alvar, 6 tammaa. Kaikkiaan alueemme suomenhevosoriit astuivat 81 (vuonna 2021 20/111, joista jalostusarvostelemattomattomien oriiden osuus 2022 oli 20 tammaa. Alueella toimineiden suomenhevosoriiden saama tammamäärä laski 27 % edellisvuoteen verrattuna.

Alueemme oriinpitäjillä käytössä olevilla lämminveriravurioriilla siemennettiin yhteensä vain 6 tammaa (2021/9, 2020/106). Ainoa jalostukseen hyväksytty astuva ori oli Hennessey, joka sai 5 tammaa. Juuri lämminveristen astutusmäärissä toimivan oriaseman puute näkyy kaikkein selkeimmin.

Ratsu- ja ponipuolella alueemme syntyi puolestaan astutusmäärissä jopa pientä akasvua ja varsinkin vahva shetlanninponi ja connemaraponikasvatus näkyivät luonnollisesti myös astutusmäärissä. Eniten ponioreista tammoja sai shetlanninponiori Uron v.d. Römer 371 SH 10 tammaa ja seuraavana oli islanninhevosori Völur fra Gedehøjgård 115 ISL 9 tammaa. Kaikkiaan alueellamme toimi 20 ponioritta ja ne saivat yhteensä 72 tammaa. Tamma määrä on 30,5 % suurempi kuin vuonna 2021. Ratsuoreja alueellamme astui/ käytettiin tammakohtaisilla luvilla vuonna 2022 8 kappaletta ja ne saivat 11 tammaa. Tammamäärä on vuoteen 2021 verrattuna noin 1.5% pienempi

Kymen-Karjalan alueen tammojen astutusmäärät laskivat valtakunnallisen trendin mukaisesti edellisvuoteen verrattuna. Suomenhevostammojen määrä laski 12%, lämminveriravuritammojen 31% ja H-rekisterissä olevien tammojen astutusmäärissä sen sijaan on ilahduttava noin 13 % nousu. Tilastojen täydentymisen myötä tilanne näyttää onneksi paljon valoisammalta kuin syksyllä 2022 alustavien lukujen tultua julki.

Kymen-Karjalan Hevosjalostusliiton toimesta vuonna 2022 tunnistettiin yhteensä 265 hevosta. Tallikäyntejä tehtiin kaiken kaikkiaan 177. Hektisin tunnistuskausi ajoittui syys-joulukuuhun, jolloin tunnistettiin 90 % kesällisistä varsoista

Tuontihevosia saapuu ja tunnistetaan ympäri vuoden, mutta vuoden 2022 erityispiirteenä oli määrän voimakas pudotus: hevosten tuonti hiipui lähes olemattomiin mitä pidemmälle vuosi eteni. Osa ratsuista ja poneista voidaan tosin ilmoittaa nykyään myös Suomen Hippoksen ylläpitämään viranomaistietokantaan omistajan omalla ilmoituksella ilman tunnistusta, mikä selittää todellisiin tuontiratsujen- ja ponien tuontimäärään suhteessa matalan tunnistusmäärän kaaviossa.

Suomenhevosvarsoja tunnistettiin rekisteröintiä varten 60, lämminverivarsoja 43 ja H-rekisteriin 70 varsaa. Tuontiravureita tunnistettiin 8, jotka kaikki olivat kilpailukäyttöön tulevia ravihevosia. Tuontiratsuja ja poneja tunnistettiin 54. Muut tunnistettavat olivat muista eri syistä tunnistettavaksi tulleita hevosia. Lisäksi liitto hoiti alueellaan myös ponien virallisia mittauksia niin ratsu- kuin raviponeillekin.

Kymen-Karjalan Hevosjalostusliitto, tunnistetut hevoset 2011-2022

Haastavista ajoista huolimatta aktiivinen ja tulevaisuuteen uskova hevostalous Kymen-Karjalan alueella jatkuu. Toivottavasti myöhemmin kesällä pääsemme kurkistamaan myös Kymen-Karjalaisen hevosjalostuksen historiaan, historiikkimme valmistumisen tiimoilta.

Kymen-Karjalan Hevosjalostusliitto toivottaa kaikille hevosihmisille edelleen menestystä kaviourilla, terveytyä, hyvävoimaisia hevosia, menestyksellisiä varsomisia sekä onnistuneita siemennyksiä kuluvalle vuodelle!

Nähdään niin tilakäynneillä, raveissa, koulutuksissa, näyttelyissä kuin muissakin hevosalan tapahtumissa!

Kategoriat: Yleinen