Etelä-Savon Hevosjalostusliiton toiminnanjohtajan virassa toiminut ja 1.3.2021 alkaen siitä äitiys- ja vanhempainvapailla ollut Linda Silvennoinen on irtisanoutunut tehtävästään liiton toiminnanjohtajana.

Hevosjalostusliiton hallitus on päättänyt kokouksessaan 1.6.2022 vakinaistaa Lindan sijaisena toimineen Janina Arosen liiton vakituiseksi toiminnanjohtajaksi.

Kategoriat: Yleinen