Kainuun Hevosjalostusliitto ry järjestää vastuuvalmentajakoulutuksen ke 29.9.2021 klo 17.30 alkaen Kainuun Raviradalla.

Voidakseen toimia hevosen valmentajana vähintään 18-vuotiaan henkilön, jolla ei ole koskaan ollut ravikilpailuissa ohjastamiseen oikeuttavaa ajolupaa, on osallistuttava vastuuvalmentajakoulutukseen.

Koulutus keskittyy hevosen ilmoittamista ja kilpailuttamista koskeviin valmentajan vastuihin ja velvollisuuksiin. Koulutukseen osallistuminen, teoriakokeen hyväksyttävästi suorittaminen ja kilpailulisenssin lunastaminen oikeuttavat toimimaan hevosen valmentajana.

Vastuuvalmentajakoulutuksia järjestetään maakuntaradoilla C-ajolupakurssin yhteydessä sekä muulloin tarvittaessa omana tilaisuutena. Koulutuksen kesto on noin 3-4 tuntia.

Vastuuvalmentajakoulutus on mahdollista suorittaa myös Hippoksen verkko-oppimisympäristö Hipposakatemian kautta järjestettävänä verkkokoulutuksena. Vastuuvalmentajakoulutukseen vaadittava teoriakoe suoritetaan edelleen erikseen sovittuna ajankohtana lähimmällä raviradalla tai hevosjalostusliiton toimistolla hyväksytysti suoritetun verkkokoulutusosion jälkeen (henkilöllisyystodistus mukaan).

Vastuuvalmentajakoulutuksen teoriakokeessa on 30 kysymystä. Kokeessa hyväksytään viisi virhepistettä.

Ilmoittautumiset vastuuvalmentajakoulutukseen ke 21.9.2021 mennessä sähköpostilla kainuunhevosjalostusliitto@gmail.com tai tekstiviestillä 044 361 7193. Järjestäjällä oikeus perua koulutus jos ilmoittautuneita liian vähän, tällöin osallistujilla mahdollisuus suorittaa koulutus verkkokurssina. Koulutuksen hinta on 60 euroa

Lisätietoja Hippoksen sivuilta https://www.hippos.fi/koulutus/raviurheilijan-koulutukset/vastuuvalmentajakoulutukset/

https://www.hippos.fi/raviurheilu/raviurheilijalle/valmentajalle/

Ravikilpailusäännöt

Jokaisen valmentajan täytyy tietää ja tuntea ravikilpailusäännöt. Ajantasaiset ravikilpailusäännöt löytää aina Suomen Hippoksen sivuilta.

Heppa-järjestelmä ja Oma Talli

Heppa-järjestelmän Oma Tallissa valmentaja pystyy muun muassa ilmoittamaan hevosen raveihin, merkitsemään kengitystiedot ja jättämään hevosen pois lähdöstä. Oma Tallissa pystyy myös tekemään omaehtoisen tallitarkastuksen ja pitämään helposti omat yhteystiedot ajan tasalla.

Ravihevosen lääkitys

Ravihevosen lääkintään liittyvät säännöt sekä ravikilpailuissa kokonaan kielletyt lääkeaineet ja hoitotoimenpiteet on määritelty ravikilpailusäännöissä ja lääkintäohjeessa. Kaikista hevoselle annetuista lääkkeistä, myös reseptivapaista itsehoitovalmisteista, on pidettävä kirjaa. Suomen Hippos tarjoaa sähköisen lääkekirjanpidon, jossa voidaan ylläpitää hevosen lääkekirjanpitoa.

Hevosten varusteet

Valmentajan tulee tietää ravikilpailuissa sallitut, tarkkailtavat ja kielletyt varusteet. Varusteoppaassa esitellään kattavasti sallitut varusteet kuvin ja tekstein. Lisäksi opas sisältää osion hevosen suun terveydestä ja oikeaoppisesta kuolaimen sovituksesta, mikä on valmentajan myös erityisen tärkeää ottaa huomioon päättäessään hevosen varusteista.

Lisenssijärjestelmä

Suomessa ravilähdöissä kilpailevat niin harrastajat kuin ammattilaisetkin. Raviurheilussa on oma lisenssijärjestelmä, jossa jokaiselle kilpailijalle on oma lisenssinsä.

Hevosen ilmoittaminen raveihin

Voimassa olevan valmentajalisenssihaltijat voivat ilmoittaa hevosia raveihin. Hevoset ilmoitetaan joko netissä Hippoksen Heppa-järjestelmässä tai puhelimitse raviradalle. Sarjat julkaistaan Kilpailukutsut-lehdessä sekä Heppa-järjestelmässä.

Kategoriat: Yleinen